top1

Copr - Manylebau, Priodweddau, Dosbarthiadau a Dosbarthiadau

Copr yw'r metel hynaf a ddefnyddir gan ddyn.Mae'n defnyddio dyddiadau yn ôl i amseroedd cynhanesyddol.Mae copr wedi cael ei gloddio am fwy na 10,000 o flynyddoedd gyda tlws crog Copr a ddarganfuwyd yn Irac heddiw wedi'i ddyddio i 8700CC.Erbyn 5000BC roedd copr yn cael ei doddi o Ocsidau Copr syml.Mae copr i'w gael fel metel brodorol ac yn y mwynau cuprite, malachite, azurite, chalcopyrite a bornite.
Mae hefyd yn aml yn sgil-gynnyrch cynhyrchu arian.Sylffidau, ocsidau a charbonadau yw'r mwynau pwysicaf.Aloion copr a chopr yw rhai o'r deunyddiau peirianneg mwyaf amlbwrpas sydd ar gael.Mae'r cyfuniad o briodweddau ffisegol megis cryfder, dargludedd, ymwrthedd cyrydiad, machinability a ductility yn gwneud copr yn addas ar gyfer ystod eang o gymwysiadau.Gellir gwella'r eiddo hyn ymhellach gydag amrywiadau mewn dulliau cyfansoddiad a gweithgynhyrchu.

Diwydiant Adeiladu
Mae'r defnydd terfynol mwyaf ar gyfer copr yn y diwydiant adeiladu.Yn y diwydiant adeiladu mae'r defnydd o ddeunyddiau copr yn eang.Mae ceisiadau cysylltiedig â diwydiant adeiladu am gopr yn cynnwys:

Toi
Cladin
Systemau dŵr glaw
Systemau gwresogi
Pibellau dŵr a ffitiadau
Llinellau olew a nwy
Gwifrau trydanol
Y diwydiant adeiladu yw'r defnyddiwr sengl mwyaf o aloi copr.Mae'r rhestr ganlynol yn ddadansoddiad o ddefnydd copr yn ôl diwydiant yn flynyddol:

Diwydiant adeiladu - 47%
Cynhyrchion electronig - 23%
Cludiant - 10%
Cynhyrchion defnyddwyr - 11%
Peiriannau diwydiannol - 9%

Cyfansoddiadau Masnachol Copr
Mae tua 370 o gyfansoddiadau masnachol ar gyfer aloi copr.Y radd fwyaf cyffredin sy'n tueddu i fod yn C106 / CW024A - gradd copr y tiwb dŵr safonol.

Erbyn hyn mae'r defnydd o aloi copr a chopr yn fwy na 18 miliwn tunnell y flwyddyn.

Cymhwyso Copr
Gellir defnyddio aloi copr a chopr mewn ystod anhygoel o gymwysiadau.Mae rhai o'r ceisiadau hyn yn cynnwys:

Llinellau trosglwyddo pŵer
Ceisiadau pensaernïol
Offer coginio
Plygiau gwreichionen
Gwifrau trydanol, ceblau a bariau bysiau
Gwifrau dargludedd uchel
Electrodau
Cyfnewidwyr gwres
Tiwb rheweiddio
Plymio
Croeshoelion copr wedi'u hoeri â dŵr


Amser post: Rhag-17-2021

Anfonwch eich neges atom: